• Häädemeeste aleviku torustike ehitus lõpusirgel! - Meil on hea meel teatada, et Häädemeeste alevikus oleme peagi jõudmas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja laiendamise projektiga finišisse.   Suurematest ülesannetest on jäänud teostada veel katendite taastamised. Asfaltkatete, kruusakatete ja haljastuse taastamised jõuavad lõpule mai kuu jooksul. Pindamistööd teostatakse esimesel võimalusel kui selleks on tagatud sobivad ilmastikuolud. Prognoositav pindamistööde teostamise aeg on juuni kuu. …

    Häädemeeste aleviku torustike ehitus lõpusirgel! Loe edasi ...

Veenäidu esitamine