Veeanalüüsid

AS Häädemeeste VK teostab oma hallatavatel objektidel seiret vastavalt Terviseameti ja Keskkonnaameti poolt kehtestatud nõuetele.

AS Häädemeeste VK hallatavate veetöötlusjaamate joogiveeanalüüside tulemustega on võimalik tutvuda Terviseameti andmebaasis:

 

AS Häädemeeste VK hallatavate reoveepuhastusjaamade heitveeanalüüsidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti andmebaasis: